دهکده شخصی

رسانه نوشت‌های فرشاد

دهکده شخصی

رسانه نوشت‌های فرشاد

کلمات کلیدی
پیوندها

۱ مطلب در خرداد ۱۳۸۹ ثبت شده است


تنها چیزی که من فهمیدم اینه که
باید بهش اعتماد کنی
به حرف‌هاش، به کارهاش، به تصمیم‌هاش، به انتخاب‌هاش

البته می‌تونی انکارش کنی؛ تو می‌تونی هرچیزی را انکار کنی
اما اگه قبولش کردی، باید بهش اعتماد کنی
باید بهش فرصت بدی، این جزء بازیه
باید صبور باشی و بهش فرصت بدی

باید بهش اعتماد کنی

« تهران در بعدازظهر، مصطفی مستور، نشر چشمه »

 

  • صدرا مجد